Personprofiler, Færdighedstest og Adfærd

                                        

Gordios Training er certificeret i brug af test- og analyseværktøj fra både Thomas International og e-stimate - og bruger disse, som en naturlig del af den udvikling, vi igangsætter sammen med vores kunder. 

Vi har gennem årene gennemført mere end 500 personlige profilanalyser og færdighedstest til brug ved ansættelser, personlig udvikling og team udvikling.

 

 

PERSONPROFILER  ( se demorapport )

Denne personprofil, e-interpersonal, er udviklet af e-stimate i tæt samarbejde med erhvervslivet samt forskere i personlighedsteori og psykometri. Profilen er udviklet over 20 år og bruges af en række nationale og internationale virksomheder.

Med en e-interpersonal profil får du en professionel personprofil med en omfattende rapport på op til 34 sider

Rapporten indeholder blandt andet:

  • adfærdsstil
  • motivationsfaktorer
  • arbejdsmæssig adfærd
  • forståelige, grafiske fremstillinger
  • forslag og input til udviklingsområder

Rapporterne er intuitive og brugervenlige, og teksterne er formidlet i et letforståeligt dagligdagssprog.

I rapporterne anvendes der grafiske elementer, som er med til at give et hurtigt overblik og gør e-interpersonal let at anvende til f.eks. udviklingssamtalen, jobsamtalen eller medarbejdersamtalen.

Ét af de mest velafprøvede testkoncepter

e-interpersonal profilen, tidligere kendt som adfærdsprofilen, er oprindeligt et ph.d.-projekt, som har været anvendt i Danmark siden 1980. Dermed er profilværktøjet ét af de mest velafprøvede koncepter til personlighedstest på det danske marked. Profilen blev senere grundlaget for etableringen af e-stimate.

e-stimate er herudover pioner inden for webbaserede test til HR og rekruttering. I 2000 blev e-interpersonal profilen introduceret med en webbaseret scoring og var den første digitale personprofil på det danske marked.

Et typisk forløb, når en person  skal have lavet en personprofilanalyse er :

  • Navn, email på deltager sendes til os på mail
  • Vi sender email med link og instruktion til personen
  • Personen får ca. 5 arbejdsdage til at udføre analysen
  • Vi får automatisk besked når analysen er lavet
  • Vi tolker besvarelsen, udarbejder rapport og aftaler tid med den enkelte, hvorefter personlig tilbagemelding laves ( online eller fysisk ) - ca. 45 min.

Deltageren får tilsendt egen analyserapport efter den personlige tilbagemelding 

 

IQ POTENTIAL ( demorapport )

Hvad måles der på med en IQ Potential?

Med IQ Potential kan du selv vælge hvilke samt hvor mange opgavesæt, du ønsker skal indgå i testen til kandidaten. Du kan altså selv skræddersy din IQ Potential til behovet. Der er fire opgavesæt som du kan vælge frit imellem:

1. Abstrakt - Figurer
2. Analytisk - Talrækker
3. Aritmetisk - Regnefærdigheder
4. Verbal - Læse- og stavefærdigheder

IQ-testens præcision bliver størst med alle 4 deltest - omkostningen er tidsforbruget. Hvert opgavesæt tager cirka 12 minutter at besvare og en fuld IQ Potential tager cirka 45 minutter. Du betaler kun for de opgavesæt du tilvælger.

Hvilke opgavesæt skal du vælge?

Overordnet set skelner forskere mellem to typer af intelligens - flydende intelligens (g-faktor) og krystalliseret intelligens (færdigheder). Det er disse vi måler på i IQ Potential.

Måling af flydende intelligens afdækker evnen til at kunne tænke abstrakt og løse komplekse logiske opgaver, mens måling af krystalliseret intelligens afdækker færdigheder som ordforråd, sproglig kunnen og regnefærdigheder.

De to første opgavesæt (abstrakte figurer og analytiske talrækker) afdækker flydende intelligens, mens de sidste to opgavesæt (regnefærdigheder og læse- stavefærdigheder) afdækker krystalliseret intelligens.

I stillinger med en høj grad af kompleksitet, ledere eller specialister, er det videnskabeligt dokumenteret, at flydende intelligens hænger sammen med succesfuld jobperformance. I stillinger med større grad af rutineopgaver er det typisk mere aktuelt at afdække regnefærdigheder og læse- og stavefærdigheder.

 

Gratis håndbog

Alle, der får lavet en personprofil hos os får et gratis eksemplar af vores 40 siders håndbog "People Buy From People They Like", der giver input til brug af profiler og valg af adfærdsstrategi i dagligdagen overfor kunder og samarbejdspartnere.